За нас

A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.

Нашата история!

През 1981 г. студенти юристи от Австрия, Унгария, Полша и Западна Германия основават ELSA-International. Сега ELSA е най-голямата в света асоциация на студенти юристи, има клонове в повече от 200 юридически факултета в 35 европейски държави и 30 000 членове – студенти и млади юристи. Целта й е да допринася за юридическото образование, да стимулира международните контакти и разбирателство и да повишава обществената отговорност на студентите и младите юристи. ELSA подпомага активните млади юристи при натрупването на опит и умения, които ще са им необходими като утрешни лидери в международния свят на бизнеса и правото.

ELSA си е завоювала специален статут в няколко международни институции: През 1997 г. получава консултативен статут в Икономическия и социален съвет и в Комисията по международно търговско право на ООН. През 1994 г. ELSA получава консултативен статут категория C в ЮНЕСКО, а през 2000 г. – консултативен статут и в Съвета на Европа. Има споразумение за сътрудничество с Върховния комисар за бежанците на ООН. През 2005 г. получава статут на наблюдател в Световната организация за интелектуална собственост.

През 1989 г. е основана ELSA България. Сега в нея членуват около 700 студенти по право и млади юристи. Те имат пълен достъп както до международните, така и до националните ресурси и възможности на ELSA. Членовете на ELSA България имат възможност да публикуват статии в редица авторитетни международни и български правни издания, да участват в международни и национални семинари, конференции, правни училища, учебни визити, както и да представляват ELSA като делегати в международните институции, в които ELSA има специален статут.

ELSA има и международна програма за обмен на стажанти, чрез която българските студенти се въвеждат в чужда правна система и имат възможност да натрупат ценен професионален опит. Същото важи и за български кантори и други организации, които могат да наемат чрез ELSA стажанти от цяла Европа – възможност за развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти. Чуждестранните юристи подпомагат българските кантори и други организации в дейността им, а последните печелят не само от споделянето на опит и възможността за сравнение и съпоставка на международно ниво, но и нови и трайни познанства с бъдещи професионалисти в чужбина.

ELSA е международният носител на критериите относно нивото на подготовка на младите юристи за свободния световен пазар и поле за съревнование между студентите юристи от цяла Европа. Поради това не тя набира членовете си, а точно обратното – най-талантливите и амбициозни млади юристи – младите лидери, сами успяват да я открият. ELSA е отворена към нови идеи и проекти, към сътрудничество с нови юридически кантори, студентски, неправителствени организации или други структури, които споделят нашите виждания и стремеж към един по-справедлив свят, в който критерии са общочовешките ценности.

Facebook

Официалната страница на асоциацията във Фейсбук.

Instagram

Официалния акуант на асоциацията в Инстаграм.

LinkedIn

Официалния профил на асоциацията в Линкдин.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved