За ЕЛСА Пловдив

Чрез новата локална група на „ЕЛСА” в гр. Пловдив, студентите от Юридическия факултет ще могат лесно да станат членове на асоциацията и да получават всичко, което тя ще предложи. Също така ще се организират събития, конкурси, семинари и др. по актуални правни теми, в които студентите ще имат възможност да се включат.

Контакти

Пловдив

ул. „Кръстьо Пастухов“ 22, 4000 Център, Пловдив Юридически факултет на ПУ

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved