За ЕЛСА Пловдив

Чрез новата локална група на „ЕЛСА” в гр. Пловдив, студентите от Юридическия факултет ще могат лесно да станат членове на асоциацията и да получават всичко, което тя ще предложи. Също така ще се организират събития, конкурси, семинари и др. по актуални правни теми, в които студентите ще имат възможност да се включат.

Състезание по права на човека 2022

В периода 2-4 декември в Пловдив се проведе второто издание на състезанието по права на човека – Moot Court Competition, организирано в партньорство с Юридическия факултет и Студентски съвет на …

Викторина 2022

На 05.11 в Networking premium Пловдив се проведе съвместен Quiz организиран от учениците от Евроклуба на НТГ – Пловдив, ELSA Plovdiv и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Всички …

Контакти

Пловдив

ул. „Кръстьо Пастухов“ 22, 4000 Център, Пловдив Юридически факултет на ПУ

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved