Делегации

Цялата информация относно текущите отворени делегации, както и условията и начините за кандидатстване е достъпна на официалния уебсайт:

А допълнителна информация относно проекта, достъп до успешни мотивационни писма, контакти на предходни участници от България можете да намерите във фейсбук групата:  

На базата на партньорство с ООН, ЕЛСА изпраща делегации до отделни заседания на международната организация през различни периоди в годината. Като делегат на ЕЛСА всеки участник има възможността да присъства на съответно заседание, наблюдавайки процесът по вземане на решения в ООН и общувайки с дипломати и международни правни експерти. Тъй като при одобрение кандидатът би представлявал цялата асоциация – процесът по кандидатстване е със завишени критерии, като освен предходен опит в съответната област е необходим и опит в/ принос към ЕЛСА. В случай, че кандидатурата е успешна, всички разноски се поемат от участника.

Важно: Поради извънредните условия на COVID-19, към момента не се планират физически делегации до ООН. Вместо това всяка седмица на посочения сайт се публикува каталог от безплатни онлайн събития, за които желаещите могат да се запишат.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved