Симулация на процеси

Ако искате да видите „сухата материя“ в учебниците в по-интересна светлина, то тогава не пропускайте да вземете участие в някой от събитията ни за симулация на процеси. Това е възможност за всеки студент да приложи в симулативна среда теоретичните си познания по процес в неформална обстановка. Участниците провеждат разпит на свидетели, изслушване на вещи лица, подготовка и представяне на обвинение и защита.

Дебати

Дебатът е дискусия по конкретна правна тема. Провежда се от две групи участници, всяка от които защитава позиция „за“ или „против“ дадена теза. Дебатът се води от модератор. Дебатирането  е умение, което не само развива критичното мислене, но също така позволява на студенти по право да разискват по актуални правни проблеми, да подобрят комуникационните си умения и да развият аналитичното си мислене.

 • ELSA European Days – Debates
  Една от главните цели на ЕЛСА е да подобрим уменията за дебати и знанията на нашите членове относно съвременните предизвикателства, свързани с правата на човека, които имат отражение върху юридическата професия. Стремим се да дадем на студентите възможност да приложат тези знания в практическа обстановка. Искаме да мотивираме студентите да […]
 • Публична лекция на тема „Съвременни предизвикателства пред равенството”
  На 6 октомври имахме удоволствието да бъдем домакини на публична лекция, водена от г-жа Паскале Гротенхуис, в качеството ѝ на посланик по въпросите на равенството между половете в Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Присъстващите студенти бяха поздравени от посланика на Кралство Нидерландия, а след него Кристина Тодорова, президент […]
 • Fleeing alone – the child refugee crisis 2022
  За втори път ЕЛСА проведе Академията по правата на човека в периода 3-4 декември 2022 г., като тази година темата бе посветена на правата на децата мигранти и по-точно закрилата на непридружените деца. Във връзка с провеждането на Академията бяхме подготвили публични лекции, водени от изявени специалисти в областта на […]
 • Симулация на граждански процес
  Нашите членове имаха страхотната възможност да приложат на практика знанията и уменията си в симулация на граждански процес.
 • Дигиталното право в Европа – дебати
  По случай Денят на Европа ЕЛСА организира студентски дебати по актуални теми от сферата на дигиталното право.
 • Симулация на наказателен процес
  Процесът бе организиран около интригуващ казус по случая в Чернобил.
 • Академичен форум
  Кръжокът по МПП към Софийския университет, ELSA Bulgaria и Клубът на юриста „Теодор Пиперков” организираха събитие, посветено на академичното писане.
 • ELSA Bulgaria Human Rights Academy 2021
  ЕЛСА България и Посолството на Нидерландия в България си сътрудничиха в реализирането на проекта „Академия за човешки права 2021“. В това събитие взеха участие лектори от български и нидерландски университети (Утрехт, Грьонинген и Амстердам).

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved