Симулация на процеси

Ако искате да видите „сухата материя“ в учебниците в по-интересна светлина, то тогава не пропускайте да вземете участие в някой от събитията ни за симулация на процеси. Това е възможност за всеки студент да приложи в симулативна среда теоретичните си познания по процес в неформална обстановка. Участниците провеждат разпит на свидетели, изслушване на вещи лица, подготовка и представяне на обвинение и защита.

Дебати

Дебатът е дискусия по конкретна правна тема. Провежда се от две групи участници, всяка от които защитава позиция „за“ или „против“ дадена теза. Дебатът се води от модератор. Дебатирането  е умение, което не само развива критичното мислене, но също така позволява на студенти по право да разискват по актуални правни проблеми, да подобрят комуникационните си умения и да развият аналитичното си мислене.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved