Ресор „Академични дейности“ има за цел да подпомага научното развитие на студентите по право. Дейността на ресора започва през 1989 г. с ELSA Law Review –  проект, който дава възможност на студентите да публикуват свои разработки в международно издание.

Днес „Академични дейности“ предлага много нови възможности за развитие чрез разнообразни проекти. Основната ни задача е да помогнем на членовете ни да приложат на практика наученото в университета, както и да представим практическата страна на научните изследвания.

За целта ресорът организира академични семинари, дебати, проучвателни групи, състезания по писане, лекции със студентско участие, симулация на процеси и всякакви други интерактивни събития. По време на тези събития студентите имат възможност да се запознаят със и да разискват по актуални правни проблеми. 

Връзка с ресора

Ако имате въпроси и коментари, можете да се свържете с нас на academicactivities@bg.elsa.org.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved