ELSA European Days – Debates

Една от главните цели на ЕЛСА е да подобрим уменията за дебати и знанията на нашите членове относно съвременните предизвикателства, свързани с правата на човека, които имат отражение върху юридическата професия. Стремим се да дадем на студентите възможност да приложат тези знания в практическа обстановка. Искаме да мотивираме студентите да Read more…

Публична лекция на тема „Съвременни предизвикателства пред равенството”

На 6 октомври имахме удоволствието да бъдем домакини на публична лекция, водена от г-жа Паскале Гротенхуис, в качеството ѝ на посланик по въпросите на равенството между половете в Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Присъстващите студенти бяха поздравени от посланика на Кралство Нидерландия, а след него Кристина Тодорова, президент Read more…

Fleeing alone – the child refugee crisis 2022

За втори път ЕЛСА проведе Академията по правата на човека в периода 3-4 декември 2022 г., като тази година темата бе посветена на правата на децата мигранти и по-точно закрилата на непридружените деца. Във връзка с провеждането на Академията бяхме подготвили публични лекции, водени от изявени специалисти в областта на Read more…

Състезание за есе: Green Innovation in European Law

European Future Challenge е насочен към публикации/есета на студенти по теми, свързани с правото на ЕС, като отличава най-добрите есета на национално и международно ниво. Състезанието се провежда в Австрия, България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия. Желаещите да участват следва да са студенти по право в най-малко втората година на Read more…

Състезание по права на човека 2022

В периода 2-4 декември в Пловдив се проведе второто издание на състезанието по права на човека – Moot Court Competition, организирано в партньорство с Юридическия факултет и Студентски съвет на Пловдивския университет, Математическата гимназия „Академик Кирил Попов“ в гр.Пловдив, Административен съд – гр. Пловдив, Пловдивската адвокатска колегия, издателство „Сиела“ и Read more…

Викторина 2022

На 05.11 в Networking premium Пловдив се проведе съвместен Quiz организиран от учениците от Евроклуба на НТГ – Пловдив, ELSA Plovdiv и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Всички участници бяха разпределни в четири различни групи, а задачата им беше да разрешат 8 казуса, посочвайки и аргументирайки се с Read more…

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved