Една от главните цели на ЕЛСА е да подобрим уменията за дебати и знанията на нашите членове относно съвременните предизвикателства, свързани с правата на човека, които имат отражение върху юридическата професия. Стремим се да дадем на студентите възможност да приложат тези знания в практическа обстановка. Искаме да мотивираме студентите да мислят критично за сложността на въпросите, свързани с правата на човека, и да обсъдим с чуждестранните студенти дали/какви промени са необходими, за да се отчетат промените през 21. век.
Друга основна цел за нас е да поставим началото на ново партньорство със студенти от Нидерландия. Искаме да проучим тяхната гледна точка и да придобием по-добро разбиране за това как се решават някои проблеми в Нидерландия и да споделим наученото със студенстката общност в България. За нас това беше възможност за личностно развитие и създаване на контакти.
Всяка година ELSA празнува Деня на Европа, затова искахме да посветим тези дебати на европейската солидарност и партньорство, тъй като силно вярваме в европейското сътрудничество, особено между младите хора.

Наши гости бяха студенти от Кралство Нидерландия от организацията s.v. Collegium. Започнахме събитието с обиколка. Показахме на нашите холандски гости забележителностите около университета, а след това библиотеката и сградата на университета.

Дебатите бяха посветени на три теми:

• Does freedom of expression do more harm than good online?
• Should there be IP rights for life-saving medicine and health technology or does this harm the access to the right to health of individuals?
• What are the biggest challenges for human rights today?

Събитието се ръководеше от модератор, който представяше темите и даваше думата на желаещите да представят гледната си точка. Ценността на събитието идваше от обстоятелството, че много от дебатиращите студенти от Нидерландия изучаваха различни специалности, като Обществена безопасност и Администрация, което даде уникална перспектива на дебата.
В края на деня организирахме коктейл с цел да помогнем на участниците да установят контакти и да обменят идеи и впечатления от дебатите в неформална обстановка.

Събитието се осъществи с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved