За втори път ЕЛСА проведе Академията по правата на човека в периода 3-4 декември 2022 г., като тази година темата бе посветена на правата на децата мигранти и по-точно закрилата на непридружените деца. Във връзка с провеждането на Академията бяхме подготвили публични лекции, водени от изявени специалисти в областта на правата на децата, и работилници, в които участваха практици.

Събитието бе открито с приветсвено слово от Н.П. Simon van der Burg, посланик на Кралство Нидерландия. Програмата за първия ден предвиждаше три лекции. Имахме честта на посрещнем като гост-лектори проф. Петър Родригес и д-р Марк Клаасе, преподаватели в университета в Лайден, както и доц. Велина Тодорова от Комитета по правата на детето на ООН. Проф. Родригес представи на студентите лекция на тема “Unaccompanied Minors in International and EU Migration Law“, с което въведе в основните проблеми пред защитата правата на децата бежанци. Д-р Клаасе обърна специално внимание на актуалния въпрос с определянето на възрастта на децата бежанци и практиките, възприети в Нидерландия, с лекция на тема “Unaccompanied minors and the question of age: going beyond chronological age?”. Доц. Тодорова засегна с лекцията си „Правата на децата в условията на миграция: доктрината на Комитета по правата на детето към 2022 г.“ основните проблеми пред Комитета по правата на детето.

През вторият ден се проведоха две работилници, посветени на работа с актуалната нормативна уредба и съдебна практика, в областта на закрилата на непридружените деца на територията на Република България, водени от д-р Капка Георгиева от СУ „Св. Климен Охридски“ и Георги Войнов, адвокат в правната мрежа на БХК. Д-р Георгиева представи систематизация на положението на непридурежените деца – правна уредба, проблеми и решения. Адв. Войников сподели със студентите опита си на терен и разгледа подбрана съдебна практика с поуките и ефектите за България.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved