Условия за участие

European Future Challenge е насочен към публикации/есета на студенти по теми, свързани с правото на ЕС, като отличава най-добрите есета на национално и международно ниво. Състезанието се провежда в Австрия, България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия.

Желаещите да участват следва да са студенти по право в най-малко втората година на обучение, завършили или млади практици с по-малко от 2 години следдипломен опит. Служители на CERHA HEMPEL нямат право да участват.

Краен срок за изпращане на разработките: 15 май 2023 г.

ТЕМА

Конкурсът е посветен на тема „Зелените иновации в европейското право“. Следните подтеми са предназначени само като насока. Чувствайте се свободни да покриете всички аспекти, да се концентрирате само върху някои или да добавите други.

· Екологично социално управление – ESG: Кои са най-новите регулаторни инициативи за екологично социално управление на ниво ЕС? Кои регламенти, свързани с ESG, вече са въведени? Какви предизвикателства носят подобни разпоредби? Ще успеят ли адресатите (бизнесът) да ги реализират? Вашата страна приложила ли е вече подобно законодателство на национално ниво? И най-важното, какво е вашето (критично) виждане по тази тема – какви допълнителни иновативни идеи трябва да бъдат разгледани в бъдеще?

· Конкурентно право и устойчивост: На фона на Европейската зелена сделка Европейската комисия изрази намерението си да направи регламентацията на конкуренцията по-устойчива: Има ли потенциален конфликт между целите за устойчивост и защитата на конкуренцията? Как се прилага законодателството в областта на конкуренцията в случаи, които повдигат проблеми с устойчивостта и как органите по конкуренцията в ЕС ги разглеждат в рамките на съществуващата аналитична рамка? Законодателят прокарва ли своите собствени програми за устойчивост (вижте текущия проект на хоризонтални насоки на Европейската комисия относно устойчивостта спрямо националните инициативи като например изменението на Австрийския закон за картела и Насоките за устойчивост на австрийския федерален орган за конкуренция; Насоките за устойчивост на нидерландския орган за конкуренцията и съдебната практика в Германия)? Какви инструменти съществуват и биха могли да бъдат използвани за защита на конкуренцията? И най-важното – какво е вашето (критично) виждане по тази тема – какви допълнителни иновативни идеи трябва да бъдат разгледани в бъдеще?

ФОРМАТ

Докладите трябва да бъдат изпратени по електронен път като PDF-файл на golegal@cerhahempel.com или academicactivities@at.elsa.org. Есетата не трябва да надвишават 15 страници, включително бележките под линия. Участниците трябва да изпратят CV и мотивационно писмо до националната ELSA група (ЕЛСА БЪЛГАРИЯ) на academicactivities@bg.elsa.org.

Текстовете трябва да отговарят на следните изисквания:

· Есето трябва да бъде написано на английски език

· Текущ текст: 1,5 разред; бележки под линия, библиография и block quotations: single-spaced

 Стандартен шрифт: Arial, 10,5 pt

· Полета: „Нормални“ в Word, трябва да се използват навсякъде.

· Всяка страница от есето трябва да бъде номерирана последователно.

НАГРАДА

Награди ще бъдат присъдени за най-доброто цялостно есе (i) във всяка страна (Национална награда) и (ii) измежду от тях една ще получи междуналодна награда (Международна награда).

а) Национална награда – Всеки национален победител ще получи награда от 500 евро. Всеки носител на национална награда е поканен на церемонията по награждаването, която ще се проведе във Виена. На всеки национален победител ще бъде предложена възможност да кандидатства за стаж в офис на CERHA HEMPEL.

б) Международна награда – Международният победител ще получи награда от общо 1 000 евро. Носителят на международната награда е поканен на церемонията по награждаването във Виена. Освен това на носителя на международната награда ще бъде предложена възможност да кандидатства за стаж в офис на CERHA HEMPEL. Мястото на стажа може да бъде избрано от победителя.

в) Всеки участник ще получи сертификат за участие, подписан от CERHA HEMPEL и ELSA.

*NB! ЕЛСА България не участва в оценяването на разработките. Всички състезаващи се ще бъдат оценявани от служители на CERHA HEMPEL.

КОНТАКТИ (CERHA HEMPEL)
Dr. Bernhard Kofler-Senoner, LL.M. Partner

bernhard.kofler-senoner@cerhahempel.com

Tel. +43 1 51435 – 0

www.cerhahempel.com

Mag. Katharina Dvorak, Human Resources

katharina.dvorak@cerhahempel.com

Tel. +43 1 514 35 – 117

KOHTAKTИ (ELSA)

Fabio König-Bachmann, Vice President ELSA Austria

academicactivities@at.elsa.org

Tel: +43 676 792 6900


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved