Условия за участие

European Future Challenge е насочен към публикации/есета на студенти по теми, свързани с правото на ЕС, като отличава най-добрите есета на национално и международно ниво. Състезанието се провежда в Австрия, България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия.

Желаещите да участват следва да са студенти по право в най-малко втората година на обучение, завършили или млади практици с по-малко от 2 години следдипломен опит. Служители на CERHA HEMPEL нямат право да участват.

Краен срок за изпращане на разработките: 15 май 2024 г.

ТЕМА

Конкурсът е посветен на тема „Зелените иновации в европейското право“.

Изберете една от следните теми. Участниците могат също така да изпратят / обобщят (за да отговорят на нашите изисквания относно форматиране, обем и т.н.) академични разработки, които вече са написали по тези теми.
Настоящите подвъпроси по темите имат само насочващ характер. Чувствайте се свободни да обхванете всички, да се съсредоточите върху някои или да добавите нови. Интересуваме се по-специално от вашия критичен поглед и новаторски идеи за това, което законодателите биха могли да вземат предвид и в бъдеще.

· Competition Law and Sustainability: Against the backdrop of the European Green Deal, the European Commission has signalled its intention to make competition law more sustainable: Is there a potential conflict between sustainability goals and the protection of competition? How is competition law enforced in cases that raise sustainability issues and how have competition authorities in the EU (especially in your jurisdiction) considered them within the existing analytical framework? Is your national competition authority / lawmaker trailblazing its own sustainability agendas (see the new horizontal guidelines of the European Commission on sustainability versus national initiatives, such as the amendment to the Austrian Cartel Act and the Sustainability Guidelines of the Austrian Federal Competition Authority; the Sustainability Guidelines of the Dutch Competition Authority and case law in Germany)? What instruments exist and could be used by your competition authority or other public bodies to take sustainability concerns into account? And, most importantly, what is your (critical) view of this topic – what additional innovative ideas should be considered in the future?

· Balancing the Benefits and Risks of Artificial Intelligence: In a world marked by constant technological advancements and breakthroughs, the European Union had been hesitant to establish a legal framework to counteract the negative effects of such rapid progress. This all changed with the emergence of artificial intelligence (“AI”), which has in record time started to leave its mark on all spheres of life, bringing unimaginable benefits but also significant dangers. Fast forward a few years and after being approved by the Council, we are now on the brink of witnessing the first-ever Artificial Intelligence Act (“AI Act”). Why is it necessary to regulate AI, and which concerns does the new AI Act hope to allay? Given the human-centric nature of the AI Act, should the scope of application be widened to include additional domains? Do you support the category-based approach and its implementation in the AI Act? Does the AI Act’s methodology provide a robust foundation for identifying high-risk AI systems within the legal framework, offering legal certainty for businesses and other operators? Are the obligations imposed on operators introducing high-risk AI systems to the EU market overly stringent, and how might these obligations impact SMEs? Does the AI Act grant excessive power to enforcement bodies for utilizing AI in public enforcement activities? Furthermore, does the AI Act ensure that public authorities will adhere to fundamental rights when employing AI technologies? Considering the unprecedented rate of development of AI, does the AI Act have the ability to effectively and swiftly adapt in order to remain relevant and afford protection? How would you enhance the flexibility of the AI Act to ensure its safeguard capacity? Does the AI Act effectively balance the promotion of innovation with the protection of fundamental rights and safety? Could the AI Act potentially impede innovation and research within the EU? Will the EU remain competitive in the global race for technological advancements against countries without such strict AI regulation? What is the international dimension of the EU’s approach? What are your thoughts on the success of the AI Act? What would be the potential challenges that could lead to the AI Act not being successful?

ФОРМАТ

Докладите трябва да бъдат изпратени по електронен път като PDF-файл на golegal@cerhahempel.com или academicactivities@at.elsa.org. Есетата не трябва да надвишават 15 страници, включително бележките под линия. Участниците трябва да изпратят CV и мотивационно писмо.

Текстовете трябва да отговарят на следните изисквания:

· Есето трябва да бъде написано на английски език

· Текущ текст: 1,5 разред; бележки под линия, библиография и block quotations: single-spaced

 Стандартен шрифт: Arial, 10,5 pt

· Полета: „Нормални“ в Word, трябва да се използват навсякъде.

· Всяка страница от есето трябва да бъде номерирана последователно.

НАГРАДА

Награди ще бъдат присъдени за най-доброто цялостно есе (i) във всяка страна (Национална награда) и (ii) измежду от тях една ще получи междуналодна награда (Международна награда). Общият награден фонд е 2000 евро и ще бъде разпределен между националните и международните победители.

а) Национална награда – Всеки национален победител ще получи награда. Всеки носител на национална награда е поканен на церемонията по награждаването, която ще се проведе във Виена. На всеки национален победител ще бъде предложена възможност да кандидатства за стаж в офис на CERHA HEMPEL.

б) Международна награда – Международният победител ще получи награда. Носителят на международната награда е поканен на церемонията по награждаването във Виена. Освен това на носителя на международната награда ще бъде предложена възможност да кандидатства за стаж в офис на CERHuA HEMPEL. Мястото на стажа може да бъде избрано от победителя.

в) Всеки участник ще получи сертификат за участие, подписан от CERHA HEMPEL и ELSA.

*NB! ЕЛСА България не участва в оценяването на разработките. Всички състезаващи се ще бъдат оценявани от служители на CERHA HEMPEL.

КОНТАКТИ (CERHA HEMPEL)
Dr. Bernhard Kofler-Senoner, LL.M. Partner

bernhard.kofler-senoner@cerhahempel.com

Tel. +43 1 51435 – 0

www.cerhahempel.com

Mag. Katharina Dvorak, Human Resources

katharina.dvorak@cerhahempel.com

Tel. +43 1 514 35 – 117

KOHTAKTИ (ELSA)

Fabio König-Bachmann, Vice President ELSA Austria

academicactivities@at.elsa.org

Tel: +43 676 792 6900


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved