На 05.11 в Networking premium Пловдив се проведе съвместен Quiz организиран от учениците от Евроклуба на НТГ – Пловдив, ELSA Plovdiv и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Всички участници бяха разпределни в четири различни групи, а задачата им беше да разрешат 8 казуса, посочвайки и аргументирайки се с Конвенцията за правата на човека. Всеки отбор от ученици имаше медиатор, представител на ЕЛСА, който им оказваше съдействие при въпроси.

Победителите в Quiz играта получиха награди от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved