Идеятя за това събитие на ELSA Bulgaria се породи от големия интерес на студентите към гражданското право. Съвместно с адвокат Георги Гайдаров и доц. д-р Венцислав Петров подготвихме за Вас страхотната възможност да приложите на практика Вашите знания и умения в симулация на граждански процес.

Участниците демонстрираха умело знания и умения не само на теория, но и с практическа насоченост – резултатите бяха налице, както и гордостта от постигнатото!

Студентите бяха разделени на групи – ищци, ответници и съда. Предварително им бе предоставен казус, по който да работят.

На 14.04. в Заседателна зала 2 в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ се проведе въвеждащата среща. По време на нея участниците се запознаха с казуса, отборите си и получиха насоки. Казусът съдържа предимно вещна и облигационна материя, с каквато ще се сблъсквате най-често в практиката си като юристи. След срещата, студентите имаха следните задачи спрямо отбора си:

  • Писане на искова молба: В рамките на една седмица от първата среща, отборът на ищеца трябва да подготви своята искова молба и да я предаде в съда.
  • Писане на отговор на искова молба: В рамките на една седмица от предаването на исковата молба до съда, отборът на ответника трябва да подготви отговор на исковата молба и да го предаде на съда.
  • Ролята на съда: произнасяне по допустимостта на исковата молба и написването и произнасянето на своето решение – отново в рамките на една седмица.

На втората среща се състоя съдебно заседание. На него присъстваха и трите отбора заедно с адвокат Георги Гайдаров и доц. д-р Венцислав Петров. Проведоха се устни състезания и работата на отборите бе рецензирана. Лекторите коментираха пропуските и грешките и отговориха на въпросите на участниците.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved