Академичният форум е един от най-мащабните ни съвместни проекти. Той се състоя за първи път през 2021г., като имаме мотивацията да се провежда ежегодно.

Форумът е разделен в две части:

  • В рамките на първата част се проведе поредица от лекции върху разнообразни аспекти на научното писане, водени от видни специалисти в различни сфери на правото. Лекциите се състояха в онлайн среда, като наша основна цел бе те да са публични.

Правилата на научния диалог

  • Във втората част най-мотивираните участиници приеха предизвикателството да напишат своя разработка с помощта на ментори, които да ги напътстват в това начинание.

Всяка от лекциите акцентираше на възможно най-различни проблеми на академичното писане. Сред тях внимание се обърна на съчетанието между теоретичното и емиричното в академичното писане, правилата при избор на подходяща тема, методологията на правния анализ, решаването на правни казуси като елемент от академичните изследвания и правилата на научния диалог.

Структура на аргумента в международното публично право

В първото издание на форума взеха участие 7 студенти, които бяха наградени от издателство „Сиби“. Като най-добри разработки бяха отличени тези на Велимир Димитров на тема „Относно някои въпроси на приемането на наследство чрез конклудентни действия“, Йоана романова с тема „Димпломатически имунитети и привилегии – юридически обоснована закрила или възможност за злоупотреби?“ и Николай Бошнаков на тема „Присъединяване на България към Еврозоната – правни аспекти“.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved