• Състезание за есе: Green Innovation in European Law
    European Future Challenge е насочен към публикации/есета на студенти по теми, свързани с правото на ЕС, като отличава най-добрите есета на национално и международно ниво. Състезанието се провежда в Австрия, България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия. Желаещите да участват следва да са студенти по право в най-малко втората година на […]

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved