Списание „Темис“

ЕЛСА България разработва списание, направено от студенти за студенти. То излиза два пъти годишно и се фокусира върху актуални теми от правния свят. „Темис“ съдържа студентски разработки, коментар върху съдебна практика, информация относно най-новите развития в правото както у нас, така и в чужбина, сравнително-правен анализ на важни институти, интервюта с практици и още много други любопитни рубрики.

Брой 1

В него ще намерите:

  • Свободата на съдията в преценката му за злоупотреба с власт
  • Осигуряване на равенство чрез насърчителни мерки
  • Дебат върху индивидуалната конституционна жалба
  • Правото на достъпна медицинската помощ
  • Свобода на вероизповеданията
  • Отпускът по бащинство
  • Юридически речник
  • Календар на юриста
  • Правни новини

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved