Форуми за писане

Съставянето на правни текстове е трудна задача, особено за обучаващите се. Много често студентите не знаят от къде да започнат, когато трябва да пишат. Затова отдел „Правно писане“ организира всяка година разнообразни лекции, които да дадат основни насоки на студентите. Освен теоретичи лекции към ресора се органицират и работилници, на които участниците на упражнят наученото. Не пропускайте да се включите в наш форум за писане, където ще се научите как се съставят научни статии по правен проблем, есета, жалби до държавни органи, проучвания и др.

Конкурси

Следете сайта и страниците ни в социалните мрежи, където ще научите за предстоящи конкурси по академично писане.

ELSA Legal Research Group

Вълнува ли ви възможността да участвате в научно изследване съвместно със студенти от цяла Европа? За последните 25 години организацията провежда проучване върху определена правна тема, в което проучване взимат участие студенти и млади изследователи. Целта е да се изследват практиките на възможно най-много държави по даден проблем, след което заключенията от изследванията да се публикуват в международно издание.

Публикуваните издания може да видите тук.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved