Национални визити

Отворени за членове на ЕЛСА България, националните институционни визити срещат участниците в тях с водещите правни институции в България и техните съответни представители. През есента и зимата на 2019 г., бяха проведени две подобни визити – среща беседа с проф. Борис Велчев в Конституционния съд на Република България, както и със съдия Галина Захарова – Председател на наказателната колегия на ВКС

Международни визити

В партньорство с институции като Европейския парламент, Европейската комисия, Съд на Европейския съюз и др., ЕЛСА България провежда институционни визити за членовете си, като броя участници не надвишава 30. В рамките на подобна визита, посетителите имат възможност да се запознаят с работата на съответната институция, както и да срещнат експерти в различни правни области. Условията за участие и таксата могат да варират, като информация за следващата институционна визита ще бъде оповестена на уебсайта на ЕЛСА България. 

Учебни визити

Учебните визити на ЕЛСА се извършват в рамките на асоциацията по три възможни начина:

Едностранни: когато една национална група посети друга;

Двустранни: когато една национална група посети друга, а впоследствие и последната посети първата; 

Многостранни: когато повече от две национални групи организират учебни визити една до друга;

Проведени по този начин, учебните визити запознават участниците в тях с членове на асоциацията из различни държави, като в програмата на визитата могат да се включат посещения на съответни национални институции, културна и социална програма. Разноските се покриват от участниците, които следва да бъдат членове на ЕЛСА България. Информация относно следващата учебна визита ще бъде публикувана тук.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved