Първи стъпки в академичното писане

Не пропускайте да се включите в цикъл лекции, целта на които е чрез споделяне на знание и опит да се представят основните правила за подготовка и създаване на академичен текст! Подготвили сме Ви интригуващи срещи с опитни преподаватели и автори, които да споделят своите „тайни“ за създаването на добри текстове. Предвиждаме събитието да се раздели на три части, посветени на различни форми на академичното писане.

Първата част е посветена на това как се пишат добри курсови работи – избор на тема, подбор на библиография, формулиране на теза, структуриране на работата, съвети какво да избягваме и към какво да се стремим в писането. Във втората част ще Ви въведем в техниките за писане на академично есе. Накрая обобщаваме наученото с увод в писането на научни разработки и спецификите на статията.

Лектори

Д-р Дилян Начев – главен асистент в СУ. Автор на редица статии основно в областта на правната теория. Активен организатор и участник в научни конференции. Той ще разкаже за спецификата на курсовите работи – какви са основните грешки на студентите при писането и как могат да ги избегнат?

Проф. д-р Красимира Средкова – дългогодишен преподавател в СУ. Автор на множество научни изследвания, книги и учебни помагала. Главен редактор на списание „Съвременно право“. Член е на редакционните колегии на международни списания. Национален експерт за България в няколко многонационални експертни групи в ЕС. По време на лекцията проф. Средкова ще представи основните видове научно-изследователско писане с акцент върху подходи за съставяне и особености на научната статия.

Проф. д.ю.н Малина Новкиришка-Стоянова – дългогодишен преподавател по римско право в СУ. Правен съветник в Дирекция „Правна“ на Министерски съвет от 1992 до момента. Специалист в областта на правното писане – председател е на редакционната колегия на сп. „Ius Romanum“, член на научния съвет и външен оценител в международни издания. Тя ще разкаже за спецификите на академичното есе и ще даде насоки за създаването му.

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved